Pravidlá súťaže

1. Prihlasovanie do súťaže trvá od 9. do 17.10.2014.

2. Zapojiť sa môžete vyplnením formulára na tejto stránke.

3. Od 18. do 24.10.2014 budú moderátori rádia Jemné navštevovať vybrané prihlásené prevádzky. Počas návštevy musí byť v prevádzke naladené rádio Jemné a prevádzka musí ponúkať slovenské produkty.

4. Ktoré prevádzky moderátori odmenili si môžete vypočuť vo vysielaní rádia Jemné od 27. do 31.10.2014.

5. Cenou je darčekový kôš v hodnote 100,-€ od spoločnosti Coop Jednota Slovensko.

6. Rádio Jemné si vyhradzuje právo na výber prevádzok.

7. Výhru nie je možné nahradiť finančným plnením ani vymeniť za inú cenu.

8. Údaje o zapojených súťažiacich môže na marketingové a iné účely použiť okrem rádia Jemné aj partner súťaže Incoma Slovakia, s.r.o.

9. V rámci súťaže sú záväzné Pravidlá súťaže a Všeobecné pravidlá súťaží v rádiu Jemné.