Akadémia podnikania v poľnohospodárstve

Vytvárajme doma pridanú hodnotu

Je potrebné, aby si všetci uvedomili, že podpora  prvovýroby, výroby vo vlastnej zemi znamená tvorbu pracovných miest, čím sa zvyšuje kúpna sila obyvateľstva, ktorá následne umožní intenzívnejšiu podporu národnej ekonomiky.

Súčasťou aktivít projektu Kvalita z našich regiónov je aj celoslovenský systém vzdelávania pre prvovýrobcov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje podnikanie. V spolupráci so ZMOS-om, spoločnosťou INCOMA Slovakia a WEBER PMVA sa budú v mesiacoch máj a jún v deviatich slovenských mestách realizovať semináre pod názvom „Akadémia podnikania v poľnohospodárstve“, ktoré sa budú zameriavať na rozvoj podnikania v prvovýrobe a výrobe na Slovensku. Účastníci seminárov na nich budú môcť nájsť riešenia pre svoje podnikanie, diskutovať o rôznych problémoch a ich východiskách, inšpirovať sa funkčnými modelmi a naučiť sa vyťažiť aj z nepriaznivej situácie to najlepšie. Výstupom týchto odborných stretnutí bude aj zhrnutie problémov farmárov a návrhu ich riešení, ktoré organizátori predložia na diskusiu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Našou úlohou je zosúladiť  prvovýrobu, výrobu, obchod a spotrebiteľa
Ak je cieľom projektu Kvalita z našich regiónov (KZNR) zvýšiť spotrebu slovenských produktov a výrobkov prostredníctvom ovplyvnenia spotrebiteľského správania občanov našej republiky, musí byť slovenské poľnohospodárstvo dostatočne výkonné, aby vedelo pokryť množstevné, kvalitatívne a ďalšie požiadavky trhu a výrobcov, ktorí vyrábajú na Slovensku. Takto budú mať výrobcovia možnosť ponúknuť v dostatočnom objeme a sortimente obchodníkom výrobky zo slovenských surovín, aby si ich mohli kúpiť slovenskí spotrebitelia. 

Posun v zmene spotrebiteľského správania je viditeľný
Dôkazom toho, že obsah kampaní projektu KZNR usmerňuje a učí spotrebiteľa, že kupovať slovenské je dobré a výhodné, sa prejavilo aj v medziročnom zvýšení podielu domácich potravín v nákupných košíkoch slovenských rodín o 5 % (2012/2013), čo vo finančnom vyjadrení predstavuje o 300 miliónov EUR ročne viac pre poľnohospodárov, výrobcov a ďalších, ktorí vytvárajú hodnoty na Slovensku.