Občianske združenie

Založenie OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV (OZ KZNR) bolo výsledkom rozširujúcej sa základne priaznivcov projektu KZNR a podľa prieskumu GfK Slovakia až 85% opýtaných privítalo túto aktivitu pozitívne. Každý, kto má záujem a chuť byť členom OZ KZNR, môže tak urobiť prostredníctvom formulárov nižšie.

STAŇTE SA ČLENOM OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

DOBROVOĽNÍCTVO

OZ KZNR sa spojilo so spoločnosťou LEAF, ktorá sa zameriava na vzdelávacie, rozvojové a podporné programy pre jednotlivých študentov a mladých profesionálov počas ich niekoľkých životných fáz. Primárne rozvíja a realizuje vlastné aktivity, ale taktiež vyhľadáva možnosti spolupráce a cielene podporuje iné organizácie.

Koho môžeme nazvať dobrovoľníkom? Je to človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí alebo spoločnosti. Dobrovoľnícka práca má mnoho podôb. Dobrovoľníci pomáhajú pri organizovaní kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí. Realizujú sa i pri výchove a vzdelávaní. A práve toto je cieľom a snahou projektu Kvalita z našich regiónov, dostať myšlienku projektu priamo medzi ľudí a takýmto spôsobom prispievať k dosiahnutiu pozitívnej zmeny pri riešení spoločenských problémov.

Viac o dobrovoľníctve pre projekt Kvalita z našich regiónov nájdete na linku nižšie buď:

v sekcii PODĽA ODBORNOSTI/Vedenie tímu alebo projektu/ Kvalita z našich regiónov - Event tím

alebo

v sekcii PODĽA OBLASTI PRÁCE NEZISKOVKY/Spoločenská zodpovednosť/ Kvalita z našich regiónov - Event tím