Kontrola

Kontrola používania ochrannej známky počas priebehu platnosti zmluvy

1. Náhodné kontroly vykonávané Sekretariátom a členmi Výkonného výboru.
2. Priebežné kontroly vykonávané spotrebiteľskými združeniami.
3. Kontroly vykonané na základe podnetu tretích strán.
4. Kontroly vykonávané spotrebiteľom prostredníctvom mobilnej aplikácie "Kvalita z našich regiónov" cez smartphony. Bude si ju možné stiahnuť cez Google Play, App Store, alebo cez webovú stránku Kvalita z našich regiónov. Aplikácia bude mať možnosť upozorniť Sekretariát ohľadom nezrovnalostí údajov na výrobku alebo produkte a informáciami poskytnutými aplikáciou o výrobku alebo produkte.

Porušenie zmluvy

Každé zistené a overené porušenie používanie ochrannej známky a zmluvy alebo zistenie, že udelenie ochrannej známky bolo povolené na základe uvedenia neúplných, alebo nepravdivých údajov, bude viesť k ukončeniu používanie ochrannej známky a porušiteľ zmluvy bude zodpovedať za zavádzajúce označovanie morálne aj finančne. Táto skutočnosť bude zverejnená na webovej stránke projektu "Kvalita z našich regiónov" (www.kvalitaznasichregionov.sk) a v médiách.

Zloženie Výkonného výboru:

Stáli členovia:
Janka Dlhopolčeková, Slovenská obchodná inšpekcia
Marta Machúrková, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miroslav Tulák, Združenie spotrebiteľov Slovenska
Jana Miklovičová, Združenie občianskej sebaobrany
Vladimír Chovan, Slovenská obchodná a priemyselná komora

Prizývaní členovia:
Zástupcovia akreditovaných laboratórií a kontrolných orgánov, špecializovaní experti z danej oblasti posudzovaného výrobku alebo produktu a iní.