Poplatky

Poplatky podľa ročného obratu za 1 výrobok alebo 1 produkt

  Ročný obrat  za výrobok, produkt v EUR Licenčný poplatok v EUR
1. od 1,--                    do 8 000,-- 80,--
2. od 8 001,--             do 20 000,-- 160,--
3. od 20 001,--           do 50 000,-- 220,--
4. od 50 001,--         do 100 000,-- 290,--
5. od 100 001,--       do 200 000,-- 540,--
6. od 200 001,--       do 300 000,-- 690,--
7. od 300 001,--       do 400 000,-- 790,--
8. od 400 001,--       do 500 000,-- 890,--
9. od 500 001,--       do 600 000,-- 990,--
10. od 600 001,--    do 700 000,-- 1 100,--
11. od 700 01,--        do 800 000,-- 1 200,--
12. od 800 001,--      do 900 000,-- 1 300,--
13. od 900 001,--      do1 000 000,-- 1 500,--
14. od 1 000 001,-- do 2 000 000,-- 3 000,--
15. od 2 000 001,--   do 3 000 000,-- 4 500,--
16. od 3 000 001,--  do 4 000 000,-- 6 000,--
17. od 4 000 001,--  do 5 000 000,-- 7 500,--
18. od 5 000 001,--  do 6 000 000,-- 9 000,--
19. od 6 000 001,--  do 7 000 000,-- 10 500,--
20. od 7 000 001,--  do 8 000 000,-- 12 000,--
21. Za každý ďalší   1 000 000,-- EUR + 1 500,-- EUR
Sumy sú uvedené bez DPH
+ Poplatok za zápis oprávnenia používania ochrannej známky "Kvalita z našich regiónov"  na Úrad priemyselného vlastníctva SR* 17,-- EUR/ kolok

* poplatok za zápis zmluvy: položka 229, bod b.), číslo 4

a.) Výnimka: Podpora malých a začínajúcich podnikateľov

Žiadateľ s celkovým ročným obratom od 1,-- EUR  do 50 000,-- EUR môže požiadať o používanie ochrannej známky  na celý sortiment výrobkov. Poplatok na celý sortiment je stanovený na 700,-- EUR za 1 rok. Žiadateľ musí dodržať podmienky žiadosti o používanie ochrannej známky uvedené v odseku II. a pre potraviny alebo v odseku II. b pre nepotraviny, t.j. za každý jeden výrobok z celého sortimentu musí žiadateľ zaslať presné špecifikácie a ohlasovať všetky zmeny počas trvania zmluvy na Sekretariát, ktorý bude následne o zmenách informovať Výkonný výbor.

b.) Majiteľ ochrannej známky "Kvalita z našich regiónov" získava:
  • ročné používanie ochrannej známky "Kvalita z našich regiónov" na výrobku alebo produkte, ktorému bolo oprávnenie používania ochrannej známky udelené
  • možnosť využívania ochrannej známky "Kvalita z našich regiónov" vo vlastných marketingových aktivitách v súlade s piliermi a cieľmi projektu "Kvalita z našich regiónov" /Príloha č.18/. Plánovaná marketingová aktivita, ktorá bude využívať ochrannú známku „Kvalita z našich regiónov“ musí byť najskôr zaslaná na odsúhlasenie na Sekretariát
  • digitálny marketingový priestor prostredníctvom webovej aplikácie "Kvalita z našich regiónov" na podporu predaja výrobku alebo produktu, ktorému bolo oprávnenie používania ochrannej známky udelené