AKO POSTUPOVAŤ

vzor1
vzor2
vzor3
vzor4

Formuláre na stiahnutie:

1. Vzor žiadosti
2. Aktuálny výpis z Obchodného registra
3. Čestné prehlásenie
4. Kontaktné údaje
5. Špecifikácia potravinárskeho výrobku alebo produktu
6. Špecifikácia nepotravinárskeho výrobku alebo produktu

Kontakt na Sekretariát:

INCOMA Slovakia, s. r. o.
Mišíková 10
811 06 Bratislava
+421 903 774 492

info@incoma.sk