HoReCa

Od mája 2014 môžu všetky ubytovacie a stravovacie zariadenia na Slovensku požiadať o označenie svojho hotela alebo prevádzky nálepkou „U nás ponúkame slovenské!“ a s logom Kvalita z našich regiónov. Toto označenie bude spotrebiteľovi deklarovať, že dané zariadenie ponúka slovenské výrobky a varí zo slovenských produktov.

Kritériom na získanie oprávnenia označenia svojej prevádzky logom Kvalita z našich regiónov je ponuka v priemere aspoň 50%  surovín, z ktorých sa pripravujú jedlá a 50% ponuka nápojov pochádzajúcich z produkcie Slovenska. Podporným kritériom pri rozhodovaní udelenia oprávnenia pokiaľ v niektorých potravinárskych kategóriách nebude splnená podmienka 50%, bude používanie  nepotravinárskych tovarov slovenského pôvodu v prevádzkach a vybavenie prevádzok zariadením slovenského pôvodu a ďalších.

Podmienkou získania označenia je zaslanie vyplnenej prihlášky na adresu organizátora. Prihláška okrem identifikačných údajov musí obsahovať pravdivé percentuálne zastúpenie slovenských surovín na prípravu jedál, nápojov a produktov a zariadení použitých v prevádzke. Po splnení kritérií prihlasovateľ obdrží označenie „U nás ponúkame slovenské“ vo forme nálepky, certifikát potvrdzujúci, že je právoplatným držiteľom označenia KZNR a podklady k využívaniu označenia vo svojom jedálnom/nápojovom lístku, na webovej stránke a iných materiáloch. Administratívny poplatok je 19,-- Eur bez DPH.

Prihlášku na stiahnutie nájdete TU >>


nálepka Kvalita z našich regiónov

Majitelia označenia "U NÁS PONÚKAME SLOVENSKÉ" >>