Financovanie projektu

Cieľom je jeho trvalá udržateľnosť bez zaťaženia štátneho rozpočtu:
  • Súkromné zdroje (výrobcovia, pestovatelia, chovatelia, obchodníci)
  • Dary a poukázanie 2% z daní
  • Poplatky za používanie ochrannej známky KZNR
  • Crowdfundingové platformy (napr. www.ludialudom.sk)