BEZPLATNÉ STIAHNUTIE APLIKÁCIE

Aplikácia "Kvalita z našich regiónov" je určená na podporu predaja a kontrolu výrobkov a produktov, ktoré sú označené ochrannou známkou "Kvalita z našich regiónov". Pomocou aplikácie si môže každý spotrebiteľ overiť, či výrobok alebo produkt nesie ochrannú známku oprávnene, dozvie sa o ňom a o spoločnosti, ktorá ho vyrába zaujímavé informácie a všetky novinky, ktoré pre spotrebiteľa spoločnosť pripravila. Stačí len nasnímať čiarový kód výrobku, či produktu. V prípade, že spotrebiteľ zistí akékoľvek nezrovnalosti pri používaní ochrannej známky "Kvalita z našich regiónov", môže túto skutočnosť nahlásiť prostredníctvom aplikácie v časti "Hlásenie neoprávneného používania". Týmto spôsobom sa napĺňa občiansky princíp budovania dôvery k projektu.

Aplikáciu Kvalita z našich regiónov si môžete bezplatne stiahnuť na nasledujúcich linkoch:ZOZNAM SPOLOČNOSTÍ A ICH PRODUKTOV:

ADLO
Bepon Retail SK, s. r. o.
HYDINA HOLDING, s. r. o.
INFOCAR, a.s.
MILEX NMNV, a. s.
Novofruct SK, s. r. o.
Zeleninárska