KZNR 2013

Nemáte nainštalovaný FlashPlayer

Projekt  "KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV" je projekt spoločenskej zodpovednosti založený na vzdelávaní spotrebiteľa prostredníctvom mediálnych kampaní a spotrebiteľských súťaží počas celého roka 2013.

Hlavnými prioritami jednotlivých kampaní projektu Kvalita z našich regiónov bude v roku 2013 komunikácia s občanom s cieľom vysvetľovať mu mechanizmus tvorby nových pracovných miest a podpora domáceho cestovného ruchu na Slovensku spojená s propagáciou podnikateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Projekt vzdeláva spotrebiteľa prostredníctvom spolupráce jednotlivých účastníkov trhu:

schema

Hlavnými cielmi projektu sú:

 • vzdelávať občanov, aby získali základné ekonomické znalosti, ktoré im pomôžu rozhodovať sa pri nákupe z pohľadu makroekonomiky
 • vysvetľovať spotrebiteľom ako funguje ekonomika, a ako sa aj oni môžu podieľať na zlepšovaní kvality života  spoločnosti, ktorej sú súčasťou
 • vysvetliť širokej spotrebiteľskej verejnosti, prečo je pre nich výhodné nakupovať výrobky, ktoré boli dopestované alebo vyrobené v národnom regióne
 • podporiť predaj a kúpu výrobkov vyrobených na regionálnom trhu
 • ovplyvniť nákupné správanie a stabilizovať spotrebiteľské návyky v prospech regionálnych výrobkov a národného trhu
 • podpora prvovýrobcov, výrobcov a predajcov v jednotlivých regiónoch Slovenska prostredníctvom stabilizácie a podpory dopytu na vnútornom trhu
 • podpora partnerov projektu prostredníctvom kampane a spotrebiteľskej súťaže
 • vytvorenie predpokladov na zlepšovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov
 • podporiť národnú hrdosť prostredníctvom vybudovania afinity k regionálnym produktom a úcty k vlastnej práci a práci svojich spoluobčanov, s cieľom dokázať sa presadiť na trhu
 • zlepšiť štruktúru ponuky žiadaných profesií a remesiel na trhu práce prostredníctvom zvýšenia atraktivity a obnovenia stavovskej cti jednotlivých remesiel
 • vzdelávanie spotrebiteľa ohľadom významu kvality produktov s dôrazom na potraviny a ich súvislosť so zdravotným stavom jedinca a spoločnosti
 • podpora tvorivého rozmýšľania a aktívneho podnikateľského myslenia
 • propagácia regiónov Slovenska a podpora cestovného ruchu prostredníctvom predstavenia rôznych kultúrnych, historických alebo prírodných pamätihodností a zaujímavostí v súlade s celkovou koncepciou projektu
 • podpora makroekonomických ukazovateľov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest
Inšpiráciou pre hlavné headliny kampane "Kvalita z našich regiónov" v roku 2013 bola štúdia Národnej banky Slovenska od M. Gylánika s názvom "Analýza spotreby domácností s orientáciou na domáci trh a dopad na zamestnanosť", ktorú si môžete pozrieť a stiahnuť na nasledovnom linku: Analýza spotreby domácností

TV SPOT:

Nemáte nainštalovaný FlashPlayer


RADIO SPOT:

Nemáte nainštalovaný FlashPlayer

************************************************
PARTNERI KAMPANE

 

Generálni partneri
 
COOP Jednota Kaufland TESCO Budis
Harmony Liptov Novofruct ST.Nicolaus
 
Zelinarska družstvo pestovateľov
 
       

Partneri
 
a-sms Agrárna komora SR GfK
SŽK
logo_Nase_potraviny
REGIOFOOD
       

Mediálni partneri
 
Aktuality Instore Jemné melódie Markíza
RTVS REGION Press tasr Tovar&predaj
funradio
Radiopoint
Rádio Sever Gastro
  TA3  
     
Gestor projektu

Autor projektu

Organizátor projektu

ZOCR SR ABICON Trade INCOMA Slovakia
       
 
Záštita projektu
 
 
     
ZMOS Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 
logo Ministerstvo dopravy
 


************************************************

VIZUÁLY KAMPANE
 
Pečať Billboard
   
Kvalita z našich regiónov Bilboard
     
  Edukačné vizuály  
     
Vizual 1 Vizual 2 Vizual 3
     
Vizual 4 Vizual 5 Vizual 6
     
  Nálepka
Vizual 7 Nálepka

************************************************
 
ŠTATÚT SMS SÚŤAŽE >>

VÝHERNÁ LISTINA >>

************************************************

JESENNÁ KAMPAŇ

Jesenná kampaň k projektu Kvalita z našich regiónov, s názvom "Je čas na krajšie Slovensko", prináša okrem vzdelávania spotrebiteľa a podpory predaja domácich produktov aj naplnenie ďalšieho cieľa projektu, ktorým je budovanie občianskej spoločnosti. Prostredníctvom mediálnych partnerov sa snažíme  upriamiť  pozornosť aj na význam a  účasť občanov vo voľbách do VÚC. Jesenná kampaň "Je čas na krajšie Slovensko" je pokračovaním celoročnej komunikácie so spotrebiteľom, v rámci ktorej "Každá rodina teraz vie, že aj drobným nákupom slovenských výrobkov, môže rozbehnúť veľké zmeny. Už 1 Euro denne v prospech kúpy slovenských výrobkov od každého z nás môže dať ročne prácu až 100 000 ľuďom na Slovensku."

Kampaň prebieha od 14.10.2013 do 15.11.2013.


Mediálni partneri
 
TA3 Jemné melódie logo Gastro Rádio Sever
     

Gestor
 
  ZOCR SR  
     
 
Záštita
 
 
     
ZMOS Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 
logo Ministerstvo dopravy
 
     

Partneri
 
a-sms GfK

ŠTATÚT JESENNEJ KAMPANE >>

VÝHERCOVIA JESENNEJ KAMPANE >>

************************************************

NEWS