Pýtajme si slovenské

Už 60 miest a obcí Slovenska podporuje slovenské!

pytajme_si_slovenske
Občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV zakladá tradíciu celonárodnej aktivity zameranú na podporu kúpy domácich výrobkov pod názvom „Pýtajme si slovenské“, ktorá sa bude každoročne  konať 16. októbra pri príležitosti Svetového dňa potravín.
 
V tento deň si občania budú aktívne objednávať  slovenské nápoje a jedlá pripravené zo slovenských surovín  v reštauráciách, bistrách, baroch... Viac ako inokedy nakupovať v obchodoch slovenské výrobky a takýmto uvedomelým spotrebiteľským prístupom podporia našich poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a celú ekonomiku Slovenska. Cieľom prvého ročníka je presvedčiť nás všetkých o dôležitosti aktívneho  prístupu k spotrebe slovenských výrobkov a produktov a využívania takých služieb, ktoré ponúkajú domácu produkciu.

ZMOS ako dlhoročný partner projektu Kvalita z našich regiónov aktívne podporil kampaň „Pýtajme si slovenské“. Už šesťdesiat obcí a miest Slovenska sa zapojí do kampane a poskytne svoj marketingový priestor, aby oboznámili svojich občanov o tomto dni. Do kampane sa mestá a obce môžu prihlásiť do 20. septembra 2014.

Snažením Občianskeho združenia Kvalita z našich regiónov je nachádzať stále viac nadšených ľudí a organizácií, ktorí pochopia, že len vzájomnou spoluprácou a aktívnym prístupom dospejeme k zlepšeniu stavu spoločnosti a kvality nášho života v nej.

16. október 2014
Národný deň podpory ekonomiky Slovenska
"Pýtajme si slovenské"