PR správa

VYHODNOTENIE „VEĽKEJ SPOTREBITEĽSKEJ ANKETY SLOVÁKOV“!

Do veľkej on-line spotrebiteľskej ankety Slovákov sa zapojilo rekordných 11 184 obyvateľov Slovenska, čím sa potvrdilo, že táto téma sa stáva stále viac celospoločensky aktuálnou. Anketu realizovala spoločnosť Azet.sk, a.s. v rámci Projektu „Kvalita z našich regiónov“. Spotrebitelia mali možnosť, prostredníctvom portálov azet.sk, aktuality.sk, email.azet.sk, diva.sk, lesk.sk, pokec.sk-profily, pokec.sk-miestnosti, odpovedať na 12 otázok zameraných na nakupovanie.

Potvrdilo sa, že nákupy sú stále dominantou žien, nakoľko sa ich do ankety zapojilo dvakrát viac ako mužov. Táto téma zaujíma hlavne respondentov v produktívnom veku od 26 do 40 rokov. Aj keď rozhodnutia ohľadom kúpy ovplyvňuje hlavne cena (44%), výsledky preukázali, že až 94% respondentov nakupuje slovenské výrobky vo väčšej či menšej miere a až 70% z nich je ochotných si za ne priplatiť. Zároveň 94% anketárov si myslí, že slovenské výrobky sú kvalitnejšie ako dovozové.

Problémy spotrebitelia vidia pri rozoznávaní domácich a zahraničných výrobkov, čo deklarovalo viac ako 50% opýtaných. Až 75% dopytovaných nie je spokojných s pomerom zastúpenia slovenských výrobkov v obchodoch. Trendom dnešnej doby sa stalo vytváranie čoraz viac nových označení a symbolov pre slovenské produkty. Spotrebiteľ je takto  atakovaný rôznymi logami a znakmi na výrobkoch, čo vedie k jeho dezorientácii pri nakupovaní. V ankete sa respondenti vyjadrili jasne. Až 99% si myslí, že je vhodné potraviny aj nepotraviny označovať jedným symbolom, práve kvôli ich ľahšej orientácii pri nakupovaní. Logo „Kvalita z našich regiónov“ funguje na slovenskom trhu iba dva roky, ale pozná ho až 71% respondentov ankety. Ako jediné je určené pre označovanie food aj nonfood. Drvivá väčšina dopytovaných (97%) sa zhodla, že je potrebné a dôležité vzdelávať občanov ako funguje ekonomika a vysvetľovať aký dopad má na našu kvalitu života nákupné správanie v prospech kúpy slovenských výrobkov.