Akadémia podnikania v poľnohospodárstve

Vytvárajme doma pridanú hodnotu

 
Banská Bystrica, 22. máj 2014, Tlačová správa

Súčasťou aktivít projektu Kvalita z našich regiónov je aj celoslovenský systém vzdelávania pre  prvovýrobcov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje podnikanie. V spolupráci so ZMOS-om a spoločnosťou WEBER PMVA sa budú v mesiacoch máj a jún v deviatich slovenských mestách realizovať semináre pod názvom „Akadémia podnikania v poľnohospodárstve“, ktoré sa budú zameriavať na rozvoj podnikania v prvovýrobe a výrobe na Slovensku. Účastníci seminárov na nich budú môcť nájsť riešenia pre svoje podnikanie, diskutovať o rôznych problémoch a ich východiskách, inšpirovať sa funkčnými modelmi a naučiť sa vyťažiť aj z nepriaznivej situácie to najlepšie. Výstupom týchto odborných stretnutí bude aj zhrnutie problémov farmárov a návrhu ich riešení, ktoré organizátori predložia na diskusiu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Chlebové odvetvie má v našich končinách výrazne historicky zakorenenú tradíciu. Bohužiaľ však došlo, v posledných dvadsiatich rokoch, k postupnému ústupu významu poľnohospodárstva v hlavách ľudí. Tento trend sa následne prejavil aj na samotnej pôde a na vidieku. Ako negatívny dôsledok vidíme klesajúcu potravinovú sebestačnosť, pokles zamestnanosti a zníženie finančnej sebestačnosti veľkej časti obyvateľstva. Paradoxne však, v posledných rokoch, stúpa záujem o návrat k pôvodným hodnotám v radoch mladých ľudí, ktorí často majú iba malé, či žiadne predchádzajúce skúsenosti s prácou na pôde.

Týmito slovami by sme vedeli zhrnúť dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli realizovať súbor seminárov s názvom „Akadémia rozvoja podnikania v poľnohospodárstve.“ Spolu s našim hlavným partnerom - Kvalitou z našich regiónov, chceme nastoliť diskusiu o hlavných problémoch, analyzovať úspešné príklady a ukázať význam efektívnej spolupráce. Nechceme len priniesť nový vietor do plachiet záujemcom a aj podnikateľom na pôde. Máme záujem prinášať spoločné návrhy na riešenia pálčivých otázok, pričom nechceme, aby ostali iba na papieri.“ – odborný garant seminárov Mgr. Martin Weber.

Našou úlohou je zosúladiť  prvovýrobu, výrobu, obchod a spotrebiteľa
Ak je cieľom projektu Kvalita z našich regiónov (KZNR) zvýšiť spotrebu slovenských produktov a výrobkov prostredníctvom ovplyvnenia spotrebiteľského správania občanov našej republiky, musí byť slovenské poľnohospodárstvo dostatočne výkonné, aby vedelo pokryť množstevné, kvalitatívne a ďalšie požiadavky trhu a výrobcov, ktorí vyrábajú na Slovensku. Takto budú mať výrobcovia možnosť ponúknuť v dostatočnom objeme a sortimente obchodníkom výrobky zo slovenských surovín, aby si ich mohli kúpiť slovenskí spotrebitelia. 

Posun v zmene spotrebiteľského správania je viditeľný
Dôkazom toho, že obsah kampaní projektu KZNR usmerňuje a učí spotrebiteľa, že kupovať slovenské je dobré a výhodné, sa prejavilo aj v medziročnom zvýšení podielu domácich potravín v nákupných košíkoch slovenských rodín o 5 % (2012/2013), čo vo finančnom vyjadrení predstavuje o 300 miliónov EUR ročne viac pre poľnohospodárov, výrobcov a ďalších, ktorí vytvárajú hodnoty na Slovensku. Je potrebné, aby si všetci uvedomili, že prvovýroba, výroba vo vlastnej zemi znamená tvorbu pracovných miest, čím sa zvyšuje kúpna sila obyvateľstva, ktorá následne umožní ešte intenzívnejšiu podporu národnej ekonomiky.

Pýtajme si slovenské - Národný deň podpory ekonomiky Slovenska
Dňa 16.októbra 2014 sa pri príležitosti Svetového dňa potravín, v rámci projektu Kvalita z našich regiónov, uskutoční Národný deň na podporu ekonomiky Slovenska organizovaný Občianskym združením KZNR s cieľom podpory kúpy domácich výrobkov pod názvom „Pýtajme si slovenské“. V tento deň si občania budú aktívne „pýtať slovenské“ v reštauráciách, bistrách, baroch, obchodoch...

Viac na www.kvalitaznasichregionov.sk, www.agronoviny.sk a www.pmva.sk

partneri_PR_TS