Katka a deti objavujú „Zlaté dno“

Téma podpory vzdelávania spotrebiteľa natoľko oslovila známu moderátorku Katarínu Brychtovú, že sa rozhodla stať ambasádorkou kampane „Zlaté dno“ v rámci projektu „Kvalita z našich regiónov“. S hercami divadla 3T počas mesiacov september a október navštevuje mestá po celom Slovensku a hravou formou spoločne učia mládež ako funguje ekonomika, ako sa tvorí a rozdeľuje verejný rozpočet a prečo je dôležité platiť dane. Žiaci v Senici, Považskej Bystrici a Bratislave - Petržalke už vedia, že kúpou domácich výrobkov z našich regiónov podporíme slovenskú ekonomiku a tým aj samých seba v podobe zlepšenia zamestnanosti, lepšieho školstva, zdravotníctva, infraštruktúry... Deti si odnášajú vedomosť, že všetky povolania sú dôležité, že je treba dobre sa zamyslieť nad tým, čo sa rozhodnú ďalej študovať, aby potom našli uplatnenie v praxi. Celé predstavenie je postavené na princípe „škola hrou“ a formou súťaží si mladí diváci zopakujú to, čo videli a počuli v rámci tohto vzdelávacieho predpoludnia.