Kde dovolenkujú Slováci?

Prieskum realizovaný spoločnosťou Azet.sk v rámci kampane Spoznávajme Kvalitu z našich regiónov sledoval aj preferencie Slovákov pri výbere dovolenkovej destinácie.

Súbežne s hlavnou kampaňou Spoznávajme Kvalitu z našich regiónov prebiehala začiatkom leta i podporná kampaň na podporu domáceho cestovného ruchu na Slovensku. Počas dvoch mesiacov boli propagované vybrané regióny Slovenska. Spolu 8 regiónov predstavilo svoje zákutia a možnosti ako tráviť dovolenku na Slovensku. Orava, Liptov, Dolné Považie, Turiec, Banská Štiavnica, Poddunajsko, Dolný Zemplín a Bratislava.

Lepšia propagácia by pomohla
Slovensko má veľa krásnych oblastí, miest a každý región dáva priestor na relax, spoznávanie i kultúrne vyžitie. Podpora domáceho cestovného ruchu však ani z ďaleka nie je ideálna. Z prieskumu vyplýva, že až 88% dopytovaných by uvažovalo nad víkendovým pobytom, či dovolenkou strávenou na Slovensku, ak by boli viac informovaní o zaujímavých miestach a dobrých službách v regiónoch Slovenska. Tohtoročnú dovolenku bude tráviť 30% opýtaných doma, 33% sa vyberie niekde na Slovensko a 16% bude dovolenkovať v zahraničí. Nezanedbateľné percento, 21% respondentov, sa nevedeli vyjadriť a neboli v čase prieskumu rozhodnutí, kde a či vôbec budú tento rok dovolenkovať. Tento údaj je významný z dôvodu uvedomenia si potenciálu pre rast domáceho cestovného ruchu. Vyplýva z toho, že je veľmi dôležité upriamiť pozornosť našich občanov na destináciu rodnej krajiny. Len 25% respondentov si totiž myslí, že sa domáci cestovný ruch a možnosti dovolenky na Slovensku propagujú dostatočne. Prieskum potvrdil správnosť rozhodnutia realizátorov projektu Kvalita z našich regiónov, nad ktorým prevzalo záštitu i Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, o vhodnosti nasmerovania komunikácie smerom k podpore domáceho cestovného ruchu. V tejto snahe budú autori projektu Kvalita z našich regiónov pokračovať i v budúcich ročníkoch ďalšími aktivitami.

www.kvalitaznasichregionov.sk