"Kvalita z našich regiónov" prináša novinky

"Kvalita z našich regiónov" prináša novinky

Projekt spoločenskej zodpovednosti "Kvalita z našich regiónov" sa v roku 2013 rozširuje o nové aktivity. Novinkou je možnosť získať Licenciu na používanie ochrannej známky projektu, overiť si kvalitu tovarov a produktov prostredníctvom aplikácie projektu a v neposlednom rade sa každý, kto projekt podporuje, môže stať členom novozaloženého občianskeho združenia KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV.

Výrobcovia na Slovensku môžu v roku 2013 získať Licenciu na používanie ochrannej známky "Kvalita z našich regiónov". Posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o Licenciu je v kompetencii Výkonného výboru pre Licenciu, ktorý tvoria odborníci z oblasti výroby, obchodu, či ochrany spotrebiteľa. Po splnení licenčných podmienok môžu výrobcovia svoje výrobky a produkty označovať logom "Kvalita z našich regiónov" a môžu ho tiež využívať vo svojich interných marketingových aktivitách. Licencia je určená rovnako pre food, non-food ako i poskytovateľom služieb. Zakúpením Licencie získava výrobca pre každý výrobok, či produkt označený ochrannou známkou "Kvalita z našich regiónov" i digitálny marketingový priestor na podporu predaja prostredníctvom špeciálnej aplikácie.  

Aplikácia "Kvalita z našich regiónov" bola vyvinutá na podporu predaja a kontrolu a je určená pre spotrebiteľov Slovenska. Pomocou aplikácie si môže každý spotrebiteľ overiť, či výrobok alebo produkt nesie ochrannú známku oprávnene, dozvie sa o ňom a o spoločnosti, ktorá ho vyrába zaujímavé informácie a všetky novinky, ktoré pre spotrebiteľa spoločnosť pripravila. Stačí len nasnímať čiarový kód výrobku, či produktu. Týmto spôsobom sa napĺňa občiansky princíp budovania dôvery k projektu. Aplikáciu s názvom "Kvalita z našich regiónov" si jednoducho a zdarma môže každý spotrebiteľ stiahnuť v App Store, či Google Play alebo prostredníctvom QR kódu. Pre skenovanie QR kódu je nutné mať v mobilnom telefóne nainštalovanú čítačku QR kódov.

V marci 2013 bolo založené občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV, ktorého členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem podieľať sa na podpore rozvoja Združenia. Úlohou Združenia je podpora cieľov projektu "Kvalita z našich regiónov". Členstvo v občianskom združení  je bezplatné. 
Hlavným cieľom projektu "Kvalita z našich regiónov" naďalej zostáva vzdelávanie spotrebiteľov, podpora slovenských prvovýrobcov a výrobcov, zvýšenie objemu predaja a podielu slovenských potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov, produktov a služieb. Základom projektu je už tretí rok snaha o zrozumiteľné a jednoduché vysvetľovanie, prečo treba nakupovať domácu produkciu a ako vieme takýmto spotrebiteľským správaním spoločne vytvoriť nové pracovné príležitosti a zlepšiť kvalitu nášho života. Za týmto účelom je aj tento rok pripravená celoslovenská kampaň, ktorá bude prebiehať v mesiacoch máj a jún.

www.kvalitaznasichregionov.sk