Kvalita z našich regiónov

6.6.2011, Bratislava
Štart projektu má za sebou úspešný prvý mesiac

 
Priebeh projektu spoločenskej zodpovednosti Kvalita z našich regiónov, je viac ako pozitívny. Spotrebitelia chcú byť nielen vzdelávaní, prečo majú nakupovať domáce výrobky, ale aj informovaní o ich pôvode. Ozývajú sa aj ďalší slovenskí regionálni výrobcovia, ktorí majú záujem stať sa súčasťou tohto projektu v budúcnosti. Potešiteľný je aj záujem médií, profesijných a spotrebiteľských organizácií, čo je prísľubom prerastenia projektu do celospoločenskej aktivity.

Do spotrebiteľskej sms súťaže sa zapájajú ľudia z celého Slovenska o čom svedčí aj fakt, že tretia výherkyňa je Košičanka. Zatiaľ je známa polovica výhercov LCD televízorov, ostatných päť čaká na svojich nových majiteľov. Žrebovanie o hlavnú cenu, osobný automobil, sa uskutoční 1.7.2011. Týmto sa však projekt zďaleka nekončí. Jeho letné pokračovanie s názvom „Kvalitné leto na VIVE“ sa začína od 2.7.2011. Počas prázdnin sa budú môcť zábavnou formou vzdelávať nielen poslucháči rádia VIVA, ale aj všetci, ktorí navštívia vybraných šestnásť nákupných centier z radov partnerov projektu po celom Slovensku. Pre zákazníkov, ktorí nakúpia kvalitné slovenské výrobky od partnerov projektu, bude pripravená grill party, množstvo súťaží o skvelé ceny a na konci prázdnin bude veľké žrebovanie o osobný automobil. Ani poslucháči neodídu s prázdnymi rukami, každý týždeň za svoje vedomosti budú môcť získať LCD televízor.

Gestor projektu Zväz obchodu a cestovného ruchu SR sa teší z úspechov prvého štartovacieho ročníka a už teraz pripravuje jeho pokračovanie, ktoré bude naďalej rozširovať vedomosti slovenských spotrebiteľov v oblasti makroekonomiky a podpory kúpy domácich produktov.