KVALITA ZAVÍTALA UŽ AJ DO KOŠÍC

Vzdelávacie predstavenie Zlaté dno, ktoré je súčasťou jesennej kampane projektu Kvalita z našich regiónov, zavítalo 4.októbra 2012 aj medzi žiakov košických základných škôl. Keďže toto predstavenie bolo už štvrté v poradí, spýtali sme sa protagonistov divadelného zoskupenia 3T, aký majú dojem z putovania po slovenských regiónoch.
 
Všetci účinkujúci boli nadšení z detí, ktoré veľmi spontánne reagovali na scénky zamerané na fungovanie  ekonomiky, na vysvetlenie, prečo je dôležité  študovať rôzne profesie, ktoré sú potrebné v praxi a prečo je potrebné nakupovať to, čo sa u nás dopestuje a vyrobí.

Podľa herca Stanislava Staška dokonca východ v reakciách jasne vedie! „Zatiaľ reagovali najspontánnejšie práve tieto deti. Najživšie vnímali predstavenie. Chápali, že je to divadelná improvizácia, reagovali na humor a zapamätali si obsah,“ nešetril herec chválou na adresu košickej mládeže. „V predstavení ide o Slovensko a o jeho budúcnosť! Ukazujeme cestu ako sami vieme zlepšiť ekonomiku Slovenska! Cestu, ako sa dá zvýšiť produkcia na Slovensku, ale aj zlepšiť zamestnanosť v poľnohospodárstve a výrobe. Je to cesta zvýšeného nakupovania slovenských výrobkov. Hovoríme tu aj o kvalite, keď sa chceme zdravo stravovať, musíme kupovať kvalitné potraviny. Týka sa nás to osobne, je to vecou nás všetkých!“ dodal Stano Staško na záver svojho hodnotenia.

Pre Juraja Tabačeka bolo prekvapivé najmä to, ako si deti správne spojili dvojročnú komunikáciu spojenú s  projektom Kvalita z našich regiónov so vzdelávacím podujatím Zlaté dno. Zapamätali si odkaz z televíznych spotov a teraz vedia, čo znamená označenie výrobkov logom Kvalita z našich regiónov, s ktorým sa stretávajú v obchodných reťazcoch. Obdivoval, ako pohotovo skĺbili, čo už vedeli a čo sa v ten deň naučili. „Odkaz projektu Kvalita z našich regiónov sa dostal k deťom bližšie, ako som predpokladal,“ zakončil vo svojom hodnotení Juraj Tabaček a dodal: „ Rád odovzdávam deťom túto, na prvý pohľad ťažkú a nezáživnú tému, akou je ekonomika, lebo sa s týmto snažením sám stotožňujem a mám radosť, keď vidím, že to baví aj ich!“

Hrať pre deti bol zážitok aj pre tretieho herca zo zoskupenia 3T Lukáša Puchovského. „Naozaj ma prekvapilo, aký náboj, zainteresovanosť a spontánnosť nadobudlo toto predstavenie. A nielen to! Prekvapili ma aj znalosti detí v oblasti ekonomického charakteru, ktoré boli v ich veku obdivuhodné. Počas súťaží sa v hľadisku vytvoril priam vriaci kotol, že som nadobudol pocit, ako keby šlo prinajmenšom o finále Milionára. S takýmto prístupom našich mladých ľudí vidím budúcnosť Slovenska v pozitívnom svetle,“ zhodnotil Lukáš Púchovský.