Národný deň podpory ekonomiky Slovenska

Dňa 16. októbra 2014 sa pri príležitosti Svetového dňa potravín, v rámci projektu Kvalita z našich regiónov, uskutoční celonárodná akcia organizovaná Občianskym združením KZNR (OZ KZNR) na podporu kúpy domácich výrobkov pod názvom „Pýtajme si slovenské“. V tento deň si občania budú aktívne „pýtať slovenské“ v reštauráciách, bistrách, baroch, obchodoch, atď. Cieľom prvého ročníka je dostať do čo najširšieho povedomia občanov ako veľmi je dôležité pýtať si slovenské výrobky a produkty, podporovať a využívať slovenské služby. V nasledujúcich rokoch budú hlavným ťažiskom témy, ktoré svojim obsahom zapadajú do súkolia fungovania makroekonomiky a nesú v sebe potenciál synergie. Postupnými krokmi chce OZ KZNR nachádzať stále viac nadšených ľudí a organizácií, ktorí pochopia, že len vzájomnou spoluprácou a aktívnym prístupom dospejeme k zlepšeniu stavu spoločnosti.

Narodny_den_PR