Podpora priemyselnej výroby

Pecate_obe

Vzdelávací projekt Kvalita z našich regiónov sa dostáva do povedomia vo veľkej miere cez označovanie domácich potravinárskych produktov. Projekt je však rovnako určený pre non food výrobu, ktorá má na Slovensku historickú tradíciu a perspektívu.

Hlavným cieľom projektu Kvalita z našich regiónov je vzdelávanie občanov SR a výchova k zodpovednému spotrebiteľskému a nákupnému správaniu. Projekt sa snaží dostať do povedomia občanov domácu potravinársku i nepotravinársku produkciu a vybudovať zodpovedný prístup a vzťah k domácim výrobkom. Do projektu sa od jeho vzniku zapojili a finančne projekt podporili partneri z rôznych sfér trhu. Nosnú časť tvoria obchodné siete a výrobcovia potravinárskych produktov. Z oblasti nepotravinárskej výroby sa v rámci projektu aktivizuje spoločnosť SHP Harmanec so svojimi papierenskými hygienickými potrebami. Aktuálne sa do spolupráce na poli podpory domácich produktov zapojila aj spoločnosť BEPON Retail SK s. r.o.

Čo je doma, to sa počíta
Slovenská značka BEPON, predajca pančuchového a ponožkového sortimentu, oslavuje tento rok 20. výročie otvorenia svojej prvej predajne na Slovensku. BEPON zastáva vo svojej oblasti pozíciu lídra na domácom trhu. Každoročne prináša nielen módne, ale aj funkčné novinky.  „V každej sezóne sa snažíme zaujať niečím originálnym. Sú to napríklad pančuchy, ktoré zoštíhlia o jednu konfekčnú veľkosť a vytvarujú postavu, bezprstové pančuchové nohavice na spoločenské príležitosti, či ponožky zabraňujúce zápachu aj po celodennom nosení. Naša spoločnosť sa neustále snaží prinášať svojim zákazníkom novinky a inovatívne výrobky a preto spolupracuje s významnými európskymi a slovenskými výrobcami,“ uvádza Veronika Hrabačková, Head of Marketing and Purchasing, BEPON Retail SK s r.o.

Synergia kvalitnej slovenskej výroby a silnej značky 
Do portfólia výrobcov pre značku BEPON patrí aj tradičný slovenský výrobca Tatrasvit, ktorý svoju výrobu odštartoval v roku 1934. Zakladateľom závodu vo Svite nie je nik iný, ako významný český podnikateľ Tomáš Baťa. Bohaté skúsenosti tohto slovenského výrobcu ho predurčili na úspech nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu. „Ponožky vyrobené na Slovensku môžete nájsť v predajniach BEPON už dlhé roky. Ako slovenská sieť podporujeme aj slovenských výrobcov. Spojenie s výrobcom Tatrasvit považujeme za kľúčové rozhodnutie, ktorým zvýšime konkurencieschopnosť oboch firiem na slovenskom trhu. Keďže záujem zákazníkov o slovenské výrobky je čoraz väčší, naša spoločnosť sa rozhodla zapojiť so značkou BEPON i do projektu Kvalita z našich regiónov a prispieť tak k zvýšeniu povedomia o slovenských značkách,“ konštatuje V. Hrabačková. Spojenie kvalitného slovenského výrobcu so skúsenou obchodnou spoločnosťou, ktorá ma bohaté skúsenosti v oblasti marketingu, prináša výrazný efekt podpory domáceho výrobcu na slovenskom trhu.