Podpora slovenských výrobkov už aj v reštauráciách, baroch, bistrách...

Vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti Kvalita z našich regiónov (KZNR) tento rok vstupuje už aj do HoReCa segmentu. Cieľom tejto aktivity je podpora lojality zákazníkov a získanie nových hostí, tých zákazníkov, ktorým záleží na domácej krajine pôvodu konzumovaných nápojov a jedál.

Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti GfK, slovenský spotrebiteľ výrazne deklaruje záujem navštevovať práve tie zariadenia, kde podávajú slovenské nápoje a jedlá pripravené zo slovenských surovín, a to až 62%  z opýtaných. Preto hotely, reštaurácie, bary, bistrá majú odteraz možnosť zapojiť sa do tohto hnutia na podporu ekonomiky Slovenska, formou získania oprávnenia označenia svojej prevádzky logom Kvalita z našich regiónov.

Kritériom získania tohto oprávnenia na používanie ochrannej známky KZNR je zastúpenie aspoň 50% podielu slovenských surovín, z ktorých sa pripravujú jedlá a 50% podielu nápojov pochádzajúcich z produkcie Slovenska. Podporným kritériom pri rozhodovaní udelenia oprávnenia pokiaľ v niektorých potravinárskych kategóriách nebude splnená podmienka 50% bude používanie nepotravinárskych tovarov slovenského pôvodu v prevádzkach a vybavenie prevádzok zariadením slovenského pôvodu a ďalších. Po splnení kritérií, bude prihlasovateľovi doručené označenie „U nás ponúkame slovenské“ vo forme nálepky, certifikát potvrdzujúci, že je právoplatným držiteľom označenia KZNR a podklady k využívaniu označenia vo svojom jedálnom/nápojovom lístku, na webovej stránke a iných materiáloch. Používanie ochrannej známky je bezplatné. Administratívny poplatok za sprievodné služby je 19,-- Eur bez DPH.