PR článok

Úspešný 1.ročník podpory predaja slovenských výrobkov
 

Prvý ročník projektu spoločenskej zodpovednosti, Kvalita z našich regiónov, ktorý sa zameriaval na vzdelávanie spotrebiteľa ohľadom podpory kupovania slovenských produktov sa úspešne skončil.

Spotrebitelia, ktorí nakupovali slovenské výrobky tak podporili nielen ekonomiku Slovenska, ale aj sami seba. Zároveň mali možnosť zapojiť sa do spotrebiteľskej sms súťaže. Svojich majiteľov našlo každý týždeň desať LCD televízorov, ktoré putovali do všetkých kútov Slovenska. Hlavná cena spotrebiteľskej súťaže, osobný automobil KIA pro_ceed, čakala na svojho nového majiteľa celé dva mesiace. V záverečnom žrebovaní sa šťastie usmialo na súťažiacu z Trenčína. Tej sa zakúpený džús Rio v sieti Billa a zaslaná sms vrátili ako osobný automobil. Slávnostné odovzdávanie prebehlo 17. Augusta 2011, v hoteli Holiday Inn v Bratislave, za účasti zástupcov generálnych partnerov projektu, COOP Jednota Slovensko, BILLA, Tesco, HYZA, Milsy, Penam, RIO, ako aj zástupcu gestora projektu ZOCR SR. Všetci  prítomní výherkyni srdečne zablahoželali k výhre a zaželali veľa šťastných kilometrov.

Vzdelávanie obyvateľstva a podporovanie jeho hrdosti na výsledky svojej práce a práce svojich spoluobčanov nie je záležitosťou na jeden rok. Ak sa má zmeniť myslenie a ovplyvniť nákupné správanie spotrebiteľa, bude sa musieť tejto téme venovať úsilie niekoľkých rokov, ak nie desaťročí ako je to bežné v mnohých štátoch Európy. Ide o náš spoločný život, našu budúcnosť a všetci sa musíme snažiť podporovať našich výrobcov a ich kvalitné výrobky, aby sme tak podporili sami seba. Veríme, že druhý ročník projektu Kvalita z našich regiónov osloví ešte viac slovenských výrobcov, obchodníkov a hlavne ešte viac slovenských spotrebiteľov. Dovidenia o rok!


Úspešný 1.ročník podpory predaja slovenských výrobkov