Prečo sa stať členom OZ Kvalita z našich regiónov?

Ambíciou projektu Kvalita z našich regiónov je  budovanie  občianskeho hnutia v oblasti podpory domácich produktov prostredníctvom  Občianskeho združenia KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV.

Reakciou občanov sme boli milo prekvapení
Občianske združenie si ako hlavné ciele stanovilo podporu slovenských produktov a služieb a výchovu spotrebiteľa smerom ku ich kúpe. Súčasťou prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, bola aj otázka, či je podľa slovenských spotrebiteľov takáto aktivita vhodná. Založenie občianskeho združenia KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV privítalo kladne až  85% respondentov. Teší nás to, lebo táto odpoveď je potvrdením toho, že v spoločnosti existuje potenciál pozitívne zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú ambície byť súčasťou hnutia, ktorého cieľom je zlepšenie makroekonomických ukazovateľov, teda zlepšenie kvality života v našej krajine.

Ako a prečo sa stať členom?
Podľa platných stanov sa členom občianskeho združenia môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a právnická osoba, ktorá súhlasí s jeho poslaním a cieľmi a má záujem podieľať sa na podpore rozvoja združenia v rámci svojich možností a v duchu cieľov združenia. Registrácia a členstvo v OZ je bezpatné a záujemcovia môžu využiť dva spôsoby registrácie. Na webovej stránke www.kvalitaznasichregionov.sk alebo cez aplikáciu Kvalita z našich regiónov, poprípade zaslať žiadosť o členstvo na adresu OZ KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV, Mišíkova 10, 811 06 Bratislava. Rozhodnutím stať sa členom OZ KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV vyjadrujú spotrebitelia presvedčenie, že podpora domácej výroby a domácich produktov je správna voľba, ktorá napomáha pozitívnemu vývoju hospodárstva štátu a obohacuje tak celú spoločnosť.

Dobrovoľnícke aktivity
V roku 2014 štartujeme v OZ KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV aktivity spojené s dobrovoľníctvom s cieľom umocniť efekt spoločnej snahy. Koho môžeme nazvať dobrovoľníkom? Je to človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí alebo spoločnosti. Dobrovoľnícka práca má mnoho podôb. Dobrovoľníci pomáhajú pri organizovaní kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí. Realizujú sa i pri výchove a vzdelávaní. A práve toto je cieľom a snahou projektu Kvalita  z našich regiónov, dostať sa myšlienku projektu priamo medzi ľudí a partnerov Projektu a takýmto spôsobom prispievať k dosiahnutiu pozitívnej zmeny pri riešení spoločenských problémov.