Presvedčia žiaci a študenti dospelých?

Pri príležitosti pripravovaného prvého ročníka Národného dňa na podporu ekonomiky Slovenska, ktorý sa bude konať každoročne 16. októbra  pod názvom PÝTAJME SI SLOVENSKÉ!, pripravilo Občianske združenie Kvalita z našich regiónov pre žiakov základných a stredných škôl kreatívnu súťaž. Triedy sa môžu do súťaže Pýtajme si slovenské zapojiť  nahratím krátkeho videa, ktoré sa venuje téme dôležitosti preferovania nákupu a konzumácie slovenských produktov a využívania tých služieb, ktoré ponúkajú domáce výrobky a pripravujú jedlá zo slovenských surovín.

Obsah videa má zachytiť  spôsob, akým by žiaci/študenti najlepšie vedeli oslovovať svoje okolie, aby sa 16. októbra zapojili do Národného dňa  „Pýtajme si slovenské“, cielene nakupovali slovenské výrobky a objednávali si v reštauráciách nápoje a jedlá pripravené zo slovenských surovín. Víťazné triedy z jednotlivých kategórií vyhrajú jednodňový zážitkový výlet ušitý na mieru, ktorý bude pozostávať z troch častí, vzdelávacej, poznávacej a zábavnej.

Cieľom súťaže je zapojiť mládež do tejto spoločensky prospešnej aktivity, aby pomohli takouto formou rozšíriť povedomie o pripravovanom Národnom dni na podporu ekonomiky Slovenska a nadchli aj svoje okolie  zapojiť sa do nej.
Zaslané súťažné práce budú hodnotiť návštevníci facebooku. Ten spot, ktorý dostane najviac lajkov, vyhráva svoju kategóriu. Súťaž trvá od 19.9. do 13.10 2014.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na www.pytajmesislovenske.sk