Projekt Kvalita z našich regiónov mení nákupné správanie spotrebiteľov

Edukačný projekt Kvalita z našich regiónov začal svoj štvrtý rok úspešného vzdelávania občanov Slovenska. Vysvetľuje, aký dopad bude mať väčšia preferencia slovenského pred zahraničným, či už v oblasti nakupovania potravín, priemyselného tovaru alebo služieb na našu ekonomiku. Poukazuje taktiež na to, ako sa takáto zmena nášho správania odrazí na zlepšovaní kvality života na Slovensku.

Dobrá správa pre slovenskú ekonomiku
Dôkazom toho, že obsah kampaní projektu usmerňuje a učí spotrebiteľa, že kupovať slovenské je dobré a výhodné, sa prejavilo aj v medziročnom zvýšení podielu domácich potravín v nákupných košíkoch slovenských rodín o 5 % (2012/2013), čo vo finančnom vyjadrení predstavuje o 300 miliónov EUR ročne viac pre poľnohospodárov, výrobcov a ďalších, ktorí vytvárajú hodnoty na Slovensku. Je potrebné, aby si všetci uvedomili, že výroba a spracovanie potravín, priemyselných výrobkov vo vlastnej zemi znamená tvorbu pracovných miest, čím sa zvyšuje kúpna sila, ktorá následne umožní ešte intenzívnejšiu podporu národnej ekonomiky.

Vzdelávanie a  komunikácia so spotrebiteľom prináša výsledky
Spotrebiteľ si uvedomuje, že svojím nákupným správaním pomáha ekonomike, domácim výrobcom  a tvorbe nových pracovných miest. Na základe tohto, mení svoje nákupné správanie v prospech kúpy slovenských produktov a výrobkov.

U nás ponúkame slovenské!
Spotrebitelia deklarujú záujem o slovenské výrobky a produkty aj  v HoReCa segmente.
Naplnenie ďalšieho cieľa projektu Kvalita z našich regiónov, ktorým je podpora predaja a spotreby domácich výrobkov a služieb v gastronómii a v hoteliérstve na Slovensku, sa začne týmto rokom pôsobením aj v  HoReCa segmente.

Akadémia podnikania v poľnohospodárstve
Projekt KZNR pripravuje celoslovenský systém vzdelávania pre všetkých prvovýrobcov a výrobcov. V spolupráci so ZMOS-om a spoločnosťou WEBER PMVA bude v mesiacoch máj a jún v deviatich slovenských mestách realizovať semináre pod názvom „Akadémia podnikania v poľnohospodárstve“, ktoré sa budú zameriavať na rozvoj podnikania v prvovýrobe a výrobe na Slovensku. Účastníci seminárov na nich budú môcť nájsť riešenia pre svoje podnikanie, diskutovať o rôznych problémoch a ich východiskách, inšpirovať sa funkčnými modelmi a naučiť sa vyťažiť aj z nepriaznivej situácie to najlepšie.

Zmena spotrebiteľského správania je očividná
Ako ukázali prieskumy realizované spoločnosťou azet.sk spotrebiteľ  sa z roka na rok lepšie orientuje v určení krajiny pôvodu kupovaného produktu. Kým v roku 2012 vedelo vždy rozoznať krajinu pôvodu 47% opýtaných, v roku 2013 to bolo až 59%. Tých, čo mali pri rozoznávaní problémy bolo v roku 2013 o 11% menej ako v predchádzajúcom roku.
Spotrebiteľ nielenže vie lepšie rozoznať pôvod kupovaného výrobku, ale je aj ochotný priplatiť si za slovenské výrobky. Tento záver priniesol prieskum spoločnosti GfK. Dopytovaní si oproti roku 2012 sú ochotní a chcú priplatiť za výrobky slovenskej výroby vo všetkých kategóriách okrem vína a šumivých sektov, aj keby boli drahšie, ako podobné produkty zo zahraničia.

Národný deň podpory ekonomiky Slovenska
Dňa 16. októbra 2014 sa pri príležitosti Svetového dňa potravín, v rámci projektu Kvalita z našich regiónov, uskutoční celonárodná akcia organizovaná Občianskym združením KZNR na podporu kúpy domácich výrobkov pod názvom „Pýtajme si slovenské“. V tento deň si občania budú aktívne „pýtať slovenské“ v reštauráciách, bistrách, baroch, obchodoch, atď.

Viac na www.kvalitaznasichregionov.sk

partneri_PR