Slováci sú ochotní priplatiť si za kvalitné domáce výrobky

Projekt Kvalita z našich regiónov už štvrtý rok vzdeláva spotrebiteľov Slovenska aký dopad bude mať väčšia preferencia slovenského pred zahraničným, či už v oblasti nakupovania potravín, priemyselného tovaru alebo služieb, na našu ekonomiku. Poukazuje taktiež na to, ako sa takáto zmena nášho správania odrazí na zlepšovaní kvality života na Slovensku.

Výsledky prieskumu, ktorý každoročne zastrešuje spoločnosť GfK Slovensko, sú veľmi pozitívne. Ukázal, že slovenskému spotrebiteľovi prestáva byť ľahostajné, čo má na svojom stole a čo konzumuje on a jeho deti. Veľké množstvo informácii a v nemalej miere aj publikované potravinové škandály ho prinútili zamyslieť sa na tým, čo si dáva do košíka. Napríklad v roku 2013 si až o 5% viac dopytovaných zákazníkov bolo ochotných priplatiť si za hydinové mäso domácej produkcie ako v roku 2012. V prípade cestovín to bolo o 6% viac, cereálie o 7% viac, prípravky na starostlivosť o pokožku o 6% viac, šampóny a iné výrobky na starostlivosť o vlasy o 6% viac. Plusové hodnoty v ochote priplatiť si za výrobky slovenskej výroby vzrástli v priemere o 3% pri všetkých ďalších sledovaných druhoch potravín a  nepotravinových výrobkov.

Projekt Kvalita z našich regiónov sa snaží občanom každoročne priblížiť všetky výhody, ktoré z nákupu slovenských produktov a podpory domácich služieb vyplývajú a pozitívne ovplyvňujú život samotného nákupcu.