Štatút súťaže

1. Súťaž trvá od 12. 05. do 20. 06. 2014 vo vysielaní rádia Jemné.

2. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť tak, že si kúpi najmenej jeden alebo akýkoľvek počet produktov spoločností zapojených do Projektu Kvalita z našich regiónov (SHP Harmanec, MILEX, Novofruct) v predajni COOP Jednota a vyplní formulár na  www.jemne.sk

3. Spomínané výrobky budú spravidla označené logom Kvalita z našich regiónov.

4. Všetci poslucháči, ktorí pošlú vyplnený formulár, postúpia do žrebovania. Každý pracovný deň po 8.00 hod. zavolajú moderátori relácie Budíček s Táňou a Lukášom jednému vyžrebovanému poslucháčovi. Ak správne odpovie na jednoduchú súťažnú otázku v kvíze Hľadáme Slováka ako repu – získava nákupnú poukážku v hodnote 50 eur do obchodnej siete COOP Jednota Slovensko. Ak neodpovie správne, cena sa pripočíta k poukážke, o ktorú sa hrá v nasledujúci deň.

5. Pre prípad výhry je dôležité uschovať si blokový doklad o zakúpení produktov Harmony, Liptov, Novofruct v obchodnej sieti COOP Jednota.

6. Počet vyplnených formulárov je neobmedzený, súťažiaci však môže vyhrať maximálne raz v priebehu súťaže.

7. Výhru nie je možné nahradiť finančným plnením ani vymeniť za inú cenu.