Tlačová správa

25.03.2011, Bratislava, Tlačová spáva

Väčší podiel domácich produktov v obchodných sieťach

Členovia pracovnej skupiny, ktorá sa venuje možnostiam zvýšenia podielu domácich produktov na regáloch slovenských obchodov – Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Potravinárska komora Slovenska, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, obchodné siete a zástupcovia dodávateľov - sa spojili, aby našli spôsob, ako podporiť a zvýšiť podiel predaja slovenských výrobkov na domácom trhu. Nástrojom komunikácie s verejnosťou bude pripravovaný projekt Kvalita z našich regiónov. Má za cieľ podporiť predaj domácich produktov, zvýšiť ich podiel na regáloch slovenských predajní, ale zároveň aj vzdelávať spotrebiteľov a vysvetľovať, prečo je pre spotrebiteľa dôležité nakupovať produkty vypestované a vyrobené na našom území. Projekt odštartuje v máji dvojmesačnou vzdelávacou kampaňou s podporou dodávateľov, obchodných reťazcov, médií, záujmových združení a štátnej správy. Tieto subjekty spoločne hľadajú spôsob ako označiť a zmerať podiel slovenských výrobkov v obchodných reťazcoch.