V nákupných košíkoch je viditeľne viac slovenských výrobkov

Výsledky viacerých prieskumov dokazujú, že občania si začínajú byť vedomí ako môžu svojim cieľavedomým nákupným správaním ovplyvniť prosperitu krajiny v budúcnosti. Svoju úlohu v tomto procese napĺňajú projekty, ktoré vzdelávajú spotrebiteľa a podporujú predaj domácej slovenskej produkcie. Veľmi dôležitá je v tejto snahe spolupráca všetkých účastníkov trhu.

Dlhodobé vzdelávanie a skúsenosti vedú slovenských spotrebiteľov k tomu, že stále intenzívnejšie sledujú pôvod krajiny produktov pri každodenných nákupoch. Spoločnosť GfK Slovakia realizovala v období od januára do júna 2013 prieskum, ktorého cieľom bolo sledovanie nákupných košíkov spotrebiteľov a krajiny pôvodu nakúpených potravín. Celkový počet položiek zaradených do prieskumu bolo 3 508. Slovenský výrobok bol identifikovaný na základe informácií na etikete, dostupných pre kupujúceho. Podiel slovenských výrobkov v nákupných košíkoch podľa počtu kusov sa medziročne zvýšil o 5%. V roku 2012 predstavoval podiel 54%, v tomto roku je to 59%. Najviac slovenských potravín sa kupuje v kategórii základné potraviny /75%/ a toaletný papier /76%/.

Kvalita z našich regiónov prináša výsledky
Vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti zameraný na podporu stability makroekonomiky Slovenska je plný názov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorý je jedinečný v tom, že nielen označuje produkty /food, nonfood/ a  služby vyprodukované na domácom trhu, ale zároveň vzdeláva spotrebiteľa. Prostredníctvom kampaní a podpory predaja slovenských produktov, označených ochrannou známkou Kvalita z našich regiónov, sa postupne dostáva k spotrebiteľovi komplexný pohľad na jednotlivé oblasti, ktoré ovplyvňujú výsledky a výkonnosť makroekonomiky. Kampane projektu patria medzi spontánne najznámejšie kampane zamerané na podporu nákupu slovenských výrobkov. V tomto roku kampaň najmohutnejšie zaujala v Trnavskom a Žilinskom kraji, najmenej v Bratislavskom. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti GfK Slovakia /POST-TEST 2013/, ktorý zrealizovala po ukončení jarnej časti komunikačnej kampane na reprezentatívnej vzorke populácie SR. Prieskum ďalej preukázal, že slovenský spotrebiteľ si uvedomuje dôležitosť krajiny pôvodu a 35,9% opýtaných sleduje tento ukazovateľ pri väčšine výrobkov, ktoré nakupuje. 27,1% vybranej vzorky slovenskej populácie skúma pôvod krajiny iba pri vybraných druhoch produktov.

Spolupráca všetkých účastníkov trhu
Tento rok bolo v rámci projektu založené občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV. Súčasťou prieskumu bola preto i otázka, či je podľa slovenských spotrebiteľov takáto aktivita vhodná. Založenie občianskeho združenia privítalo kladne až  85% respondentov. Od roku 2011 prevzali nad projektom postupne záštitu Združenie miest a obcí Slovenska, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR i Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Gestorom projektu je Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. V polovici októbra odštartuje jesenná kampaň, ktorá je pokračovaním celoročnej komunikácie so spotrebiteľom, v rámci ktorej „Každá rodina teraz vie, že aj drobným nákupom slovenských výrobkov, môže rozbehnúť veľké zmeny. Už 1 Euro denne v prospech kúpy slovenských výrobkov od každého z nás môže dať ročne prácu až 100 000 ľuďom na Slovensku.“ Jesenná kampaň prinesie aj naplnenie ďalšieho cieľa projektu, ktorým je budovanie občianskej spoločnosti. Prostredníctvom mediálnych partnerov sa pozornosť upriami aj na význam a účasť občanov vo voľbách do VÚC.

Zdroj: GfK Slovakia 2013

1./ Podiel slovenských výrobkov v potravinách 2013
2./ Záverečná správa z prieskumu POST-TEST 2013